Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Shenzhen Baolilai International Hotel (Baoan, Fuyong)

Adresse: Fu Yong Jie Dao Fu Yong Dao, près de 107 Guo Dao
Téléphone: +86-755-27388888  FAX: +86-755-27391992
click and print it with you